Meer over ons en onze werkwijze? Bekijk deze video

Over het onderzoekscentrum

Initiatiefnemer van het Onderzoekscentrum Hoogbegaafdheid is Catharina Hoeksma (1979.) Zij is van oorsprong leerkracht in het basisonderwijs. Naast haar werkzaamheden in het onderwijs, behaalde ze twee titels in de Pedagogische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zowel in de onderwijskunde als de orthopedagogiek.

Binnen het centrum wordt er vanuit onderwijskundige perspectief gekeken naar het wetenschappelijk verband tussen leren en leerprocessen. Vanuit de orthopedagogiek beschikt het centrum over uitgebreide kennis betreffende de ontwikkeling van kinderen en omgevingsfactoren die daar mogelijk van invloed op zijn. Hierdoor kunnen er binnen het centrum verschillende factoren in het kind en zijn omgeving in kaart worden gebracht evenals de manieren waarop ze elkaar kunnen beïnvloeden.

De professionals zijn bevoegd diagnostiek te verrichten zoals het afnemen van intelligentieonderzoek. Daarnaast bestaat er expertise op diverse andere gebieden waaronder deskundigheid op het gebied van schoolkeuze. Voor meer informatie kijkt u op www.straksnaarschool.nl

Het Onderzoekscentrum Hoogbegaafdheid werkt nauw samen met verschillende deskundigen en specialisten. Ook aan de samenwerking met scholen hechten wij grote waarde. Zo is een breed pakket aan begeleiding beschikbaar voor kinderen en jongeren.

Beroepsregistratie en diagnostische bevoegdheden zijn vastgelegd bij de NVO, de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijsdeskundigen.

NVO
Registratienummer: 9398

hoogbegaafd of niet catherina

Stel gerust uw vraag

Dit kan via het onderstaande formulier of bel mij op: 06 23 58 16 95