Kenmerken hoogbegaafd kind

De kenmerken tijdens de basisschoolperiode

Kenmerken hoogbegaafdheid op de basisschool

Heeft u het idee dat uw kind hoogbegaafd is? Of wilt u hier meer over weten? Bekijk dan mijn video over de kenmerken van de hoogbegaafdheid tijdens de basisschoolperiode. Hierin vertel ik de 6 belangrijkste kenmerken. Ook leg ik uit waarom het belangrijk is om dit weten en hoe ik u kan helpen.

Overzicht van kenmerken van een hoogbegaafd kind

Groep 3
Groep 4 t/m 7
Groep 8

Kenmerken hoogbegaafdheid in groep 3

Kenmerken hoogbegaafdheid
 • Kind is bang om aan werkjes te beginnen
 • Kind klapt dicht bij het woord ‘moeilijk’
 • Kind is vaak ontevreden over eigen prestatie
 • Kind vermijdt nieuwe leeractiviteiten uit angst te mislukken
 • Kind krijgt paniekaanvallen
 • Kind heeft minderwaardigheidsgevoelens
 • Kind wordt wantrouwend en onverschillig
 • Kind verzet zich tegen autoriteit
 • Kind heeft een sterke motivatie
 • Kind is nieuwsgierig
 • Leerkracht denkt soms dat het kind gedrags- of leerstoornis heeft

Kenmerken hoogbegaafdheid in groep 4 t/m 7

Hoogbegaafd peuter

Werkhouding

 • (te) snelle werkers
 • (te) langzame werkers /geen uitdaging
 • veel bewegen in de klas (vinger trommelen, wiebelen op stoel, omgedraaid zitten)
 • de clown uithangen in de klas
 • passieve houding (onderuithangen, op de bank hangen)
 • andere kinderen afleiden tijdens het werken
 • slechte concentratie
 • dagdromen
 • onderpresteren
 • verlies van interesse voor schoolse zaken
 • snel afgeleid -impulsief
 • vergeetachtig
 • maakt huiswerk niet of slecht

Motoriek

 • slordig handschrift

Contacten

 • weinig aansluiting bij leeftijdsgenoten
 • openbaart een bijzonder talent als muzikaliteit, creativiteit
 • speelt veel games
 • heeft veel inzet tijdens buitenschoolse activiteiten
 • kan uren geconcentreerd met iets bezig zijn als het boeit
 • gepest worden
 • sociaal isolement

Gedrag

 • ontwikkeling van een laag zelfbeeld
 • gaat met tegenzin naar school
 • doen alsof ze ziek zijn of verzinnen smoesjes om niet naar school te hoeven
 • niet te motiveren door beloningssystemen
 • maakt toetsen niet of gedeeltelijk
 • geeft veel commentaar op de leerkracht weigeren van het maken van herhalingswerk
 • terugkerend bedplassen onder spanningsverschijnselen
 • veel aansporing van de leerkracht nodig
 • verlies spontaniteit
 • ontwikkeling depressiviteit
 • tics
 • heeft weinig slaap nodig is creatief
 • heeft veel fantasie
 • is erg zelfstandig
 • naar ernst neigend, lacht weinig
 • neemt geen verantwoordelijkheid voor eigen daden

Cognitief

 • begrijpt en onthoudt moeilijke informatie wel als het interessant is
 • leest veel
 • verzamelt in vrije tijd veel informatie
 • kent veel feiten, grote algemene ontwikkeling
 • ontwikkelt thuis op eigen initiatief allerlei activiteiten
 • heeft een brede belangstelling • vindt het leuk om dingen te onderzoeken
 • goed verzorgd huiswerk waar veel tijd aan is besteed • presteert op mondelinge overhoringen beter dan op schriftelijke
 • ontstaan van hiaten in kennis
 • heeft een hekel aan inprenten
 • toont erg wisselende resultaten
 • presteert goed bij individueel onderwijs op maat
 • leerkracht gericht
 • heeft vaak voorkennis over een onderwerp dat in de klas behandeld wordt vindingrijk

Kenmerken hoogbegaafdheid in groep 8

Hoogbegaafd groep 8
 • praten veel over de middelbare school/ oudere brusjes
 • willen niet mee op kamp of meedoen aan de musical
 • vertonen minder inzet voor school
 • vragen om extra uitdaging in vakken die gegeven worden op het voortgezet onderwijs
 • geven aan dat ze klaar zijn voor het middelbaar onderwijs, hebben er veel zin in
 • beseffen dat ze zich anders ontwikkelen dan klasgenoten
 • vragen om huiswerk
 • klagen over teveel herhaling op school
 • ontwikkelen meer betrokkenheid bij politiek en wereldzaken
 • gaan anderen helpen met schoolvakken

Zijn de bovenstaande kenmerken herkenbaar?

Als u uw kind herkend in de bovenstaande kenmerken dan kan er sprake zijn van hoogbegaafdheid. Als orthopedagoog gespecialiseerd in hoogbegaafdheid heb ik vele gezinnen met één of meer hoogbegaafde kinderen verder geholpen.

Wilt u weten hoe een onderzoek naar hoogbegaafdheid er uit ziet, bekijk dan mijn werkwijze. Ook kunt u zich direct inschrijven.

Meer weten?

Wilt u weten in welke mate uw kind hoogbegaafd is? Neem dan contact op. Dit kan via het onderstaande formulier of bel mij op: 06 23 58 16 95