Werkwijze

Zo helpen wij u en uw kind verder

Bekijk het onderzoekstraject

In de onderstaande video leg ik u uit hoe het onderzoekstraject eruit ziet.

Het Onderzoek

Het onderzoekstraject bestaat uit de onderstaande 5 stappen

1. De Intake
Als wij uw aanmelding hebben ontvangen nemen wij op werkdagen binnen 24 uur telefonisch contact met u op voor een intakegesprek. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

2. De Afspraak
U ontvangt van ons via e-mail een bevestiging van de testdatum en afspraken over de locatie. In deze mail vindt u ook een link naar de (ontwikkelings)vragenlijst. Zodra wij deze hebben ontvangen is de afspraak definitief.

3. Het Onderzoek
Voor het onderzoek gebruiken wij de WISC V. Voor kinderen jonger dan 6 jaar wordt de SONR-R ingezet. Deze testen geven een zeer uitgebreid beeld van de capaciteiten van uw kind. Ten aanzien van de aanvullende persoonlijkheidsonderzoeken zijn er verschillende mogelijkheden. Op basis van deze resultaten en onze observatie ontvangt u een onderzoeksrapport met heldere conclusies en adviezen.

Normaliter vind dit onderzoek plaats bij ons in de praktijk. Wanneer het uw voorkeur heeft het bij u thuis plaats te laten vinden is dit geen probleem.

4. De Rapportage
Binnen 10 werkdagen ontvangt u van ons de schriftelijke rapportage van het onderzoek, scores van elke (sub)test, de observatie en een uitgebreide toelichting daarop. Ook is het mogelijk de school te voorzien van de rapportage. Dit kan alleen nadat u hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

5. Het Vervolg
Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten volgt er een cyclus welke bestaat uit 1 of meerdere advies- of begeleidingsgesprekken.

Validiteit en Betrouwbaarheid
Alle onderzoeken worden afgenomen met gerenommeerde tests die door een geregistreerd en gespecialiseerd orthopedagoog worden afgenomen.

Gespecialiseerd ortopedagoog én onderwijskundige

l

Specialistisch onderzoek

Gratis intake

Al vele gezinnen verder geholpen

Kosten

Het onderzoek is maatwerk en wordt samengesteld op basis van de specifieke situatie van het kind.

Een onderzoek op maat gemaakt
Op basis van uw specifieke situatie en informatie brengen we de intelligentie en de samenhang met de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart. Dit doen we door de onderzoeken zo samen te stellen, dat deze zijn afgestemd op de situatie en persoonlijkheid van het kind.

Alle facetten tijdens het proces waaronder, intake, onderzoek, rapportage en gespreksvoering worden uitgevoerd door dezelfde orthopedagoog. Deze heeft expertise op het gebied van hoogbegaafdheid en de samenhang tussen een hoge intelligentie en sociale emotionele problematiek.

Het diagnostisch proces
Het diagnostisch proces kan bestaan uit een onderzoek naar hoogbegaafdheid, persoonlijkheidsonderzoek en neuropsychologisch onderzoek. Waarbij onderzoeksrapportage en advisering/begeleiding vanzelfsprekend volgen.

Meer weten?

Wilt u weten over het onderzoek of over de kosten van het onderzoek? Neem dan contact op. Dit kan via het onderstaande formulier of bel mij op: 06 23 58 16 95