Mijn kind is hoogbegaafd

Hoe verder?

Hoogbegaafd… en nu?

Consequenties
Als met een intelligentietest is vastgesteld dat er sprake is van een begaafd of hoogbegaafd niveau bij het kind zijn hier vaak een aantal consequenties aan verbonden. Het kind kan andere behoeftes hebben op cognitief gebied (moeilijker werk, interessanter werk, werken in een eigen tempo).

Aangepaste benadering
Een ineffectieve cognitieve stijl of werkhoudingsproblematiek kan ervoor zorgen dat een kind niet optimaal functioneert op school. Ook kan de persoonlijke aanleg of hoe het kind omgaat met sociaal-emotionele zaken als gevoelens, gedrag en gedachten vragen om extra ondersteuning, stimulans of aansturing. Wellicht heeft het kind een aangepaste benadering nodig.

Adviezen
Op basis van de resultaten van een intelligentieonderzoek, waarbij het niveau van de intelligentie is vastgesteld, de verdeling tussen de cognitieve functies onderling, en de koppeling naar persoonlijkheid wordt gemaakt, worden adviezen gegeven om de ontwikkeling van het kind zowel thuis als op school te optimaliseren.
Let op: een onderzoek naar hoogbegaafdheid mag alleen door een orthopedagoog worden afgenomen.

Meer weten

Wilt u advies over bijvoorbeeld de omgang met een hoogbegaafd kind? Neem dan contact op. Dit kan via het onderstaande formulier of bel mij op: 06 23 58 16 95