Ouders

Hoogbegaafdheid en Persoonlijkheid

Hoogbegaafde kinderen kunnen vastlopen in hun ontwikkeling, omdat ze op een ‘andere’ manier denken en voelen. De omgeving is hier vaak onvoldoende op afgestemd, waardoor het kind uit balans kan raken. Kinderen die vastlopen ontwikkelen vaak een ‘overlevingsstrategie’ met bijbehorend probleemgedrag.

Specifieke risicogebieden voor hoogbegaafde kinderen zijn de ontwikkeling van vriendschappen, van hun zelfbeeld en van sociale identiteit. Ook de aansluiting met leeftijdgenoten is een risicogebied.

Probleem die zich voor kunnen doen in de sociaal emotionele ontwikkeling zijn onder andere faalangst. Het kind heeft onvoldoende geleerd hoe het is om fouten te maken. Het stelt daardoor te hoge eisen aan zichzelf en weigert bepaalde opdrachten uit voeren omdat hij bang is dat hij het niet goed zal doen. Ook verveling kan ontstaan doordat het kind te weinig te doen heeft en zich onvoldoende hoeft in te spannen kan verveling optreden. Deze verveling kan vervolgens weer leiden tot vormen van probleemgedrag.

Kinderen kunnen in een sociaal isolement terecht komen. Doordat hoogbegaafde kinderen andere verwachtingen hebben ten aanzien van relaties en andere interesses, kan het zijn dat het kind geen aansluiting krijgt bij leeftijdgenoten. Hierdoor kan het kind sociaal geïsoleerd raken. Daarnaast kan er sprake zijn van angsten en  lichamelijke klachten (buikpijn, ‘schoolziek’, tics).  Ook depressiviteit, agressie en oppositioneel opstandig gedrag zijn  veel voorkomende problemen op sociaal emotioneel gebied.

 

Vervolgonderwijs

Op de middelbare school blijkt bovendien dat hoogbegaafde kinderen vaak geen goede leerstrategieën hebben ontwikkeld en afhaken bij moeilijke opdrachten. Ze hebben het jaren veel te gemakkelijk gehad op de basisschool en het resultaat is dan dat ze geen huiswerk maken en niet leren voor toetsen. Deze kinderen dwalen uiteindelijk af naar een lager niveau of behalen in het geheel geen diploma.

 

Wacht niet te lang!

Het is ontzettend belangrijk dat (hoog)begaafde kinderen al op jonge leeftijd op begrip uit hun omgeving kunnen rekenen. Als ze serieus worden genomen, zichzelf kunnen zijn en hun gedachten kunnen delen, is dat een enorm voordeel in hun verdere ontwikkeling.

Als je als ouder het gevoel hebt dat een kind wel eens (hoog)begaafd zou kunnen zijn, zorg dan voor duidelijkheid hierover en creëer een begripvolle omgeving waarin hij of zij gelukkig kan opgroeien en ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Als je daarbij wel wat hulp kunt gebruiken, neem dan contact op met onze orthopedagoog voor advies.

 

 

Voor meer informatie en advisering kunt u contact met ons opnemen.