Volledig onderzoek naar hoogbegaafdheid en persoonlijkheid

Bij het volledige onderzoek vindt voorafgaand aan het onderzoek een telefonische of persoonlijk intakegesprek met de ouders plaats. Het onderzoek bestaat uit een onderzoek naar hoogbegaafdheid  in combinatie met een onderzoek naar de persoonlijkheid. Het onderzoek is zeer uitgebreid van opzet.

Na het onderzoek ontvangt u binnen 10 werkdagen een uitgebreid verslag van de intelligentie en de koppeling daarvan met persoonlijkheidskenmerken. Sores en bevindingen van alle facetten worden toegelicht. Het verslag wordt afgesloten met een uitvoerige conclusie en er worden adviezen gegeven welke aansluiten bij de bevindingen.

Dit uitgebreide onderzoek is geschikt indien er vragen zijn omtrent minder goed (of juist beter) presteren op school in vergelijking met klas- en leeftijdsgenoten en wanneer er vragen zijn met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw zoon of dochter.hoogbegaafdheid testen onderzoek orthopedagoog

In het kort:

– (telefonisch) intakegesprek;
– Analyse ontwikkelingsgeschiedenis;
– Onderzoek en afname hoogbegaafdheid en executieve functies 3 tot 4 uur;
– Analyse en beoordelen van de resultaten van de onderzoeken;
– Uitgebreide schriftelijke rapportage per e-mail of post;
– Eventueel uit te breiden met een afrondend adviesgesprek.

 

Het werkgebied van het centrum betreft Friesland. De onderzoekslocatie is gevestigd in Leeuwarden.
 
Naar het inschrijfformulier