Onderzoek naar hoogbegaafdheid

Bij het onderzoek naar hoogbegaafdheid vindt voorafgaand aan het onderzoek een telefonische of persoonlijk intakegesprek met de ouders plaats, en is het onderzoek zelf breed van opzet.

10 werkdagen na het onderzoek ontvangt u een uitvoerig verslag van alle scores bij elke (sub)test, de observaties en een uitgebreide toelichting daarop. Het verslag wordt afgesloten met een conclusie en een advies,  Eventueel kan het onderzoek worden afgerond middels een adviesgesprek.

Dit onderzoek naar hoogbegaafdheid is geschikt indien er vragen zijn omtrent minder goed (of juist beter) presteren op school in vergelijking met klas- en leeftijdsgenoten, en/of wanneer er vragen zijn met betrekking tot de algehele ontwikkeling.ouders advies hoogbegaafd kind leeuwarden friesland

In het kort:

– Schriftelijk of telefonisch  intakegesprek;
– Analyse ontwikkelingsvragenlijst
– Onderzoek en afname hoogbegaafdheidsonderzoek, ca. 3 uur
– analyseren en beoordelen van de resultaten van het onderzoek;
– Uitgebreid schriftelijk verslag per e-mail of post:
– Eventueel uit te breiden met een afrondend adviesgesprek.

 

Naar het inschrijfformulier