Hoogbegaafd

Jonge kinderen

Bij kinderen op jonge leeftijd spreken we niet van hoogbegaafdheid, maar van een ontwikkelingsvoorsprong. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat zo’n voorsprong ten opzichte van leeftijdsgenootjes ook weer kan verdwijnen. Maar als we kijken naar de manier waarop veel jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong denken en zich gedragen, en we vergelijken dit met het denken en het gedrag van oudere hoogbegaafden, dan zijn de overeenkomsten overduidelijk.

Je kunt je dan ook afvragen wat er precies gebeurt als de ontwikkelingsvoorsprong van deze kinderen ‘verdwijnt’, bijvoorbeeld als ze naar school gaan. Was het inderdaad slechts een tijdelijke ontwikkelingsvoorsprong? Of hebben ze dan al geconcludeerd dat hun manier van denken en doen niet op prijs wordt gesteld, en dat ze zich maar beter kunnen aanpassen door te gaan onderpresteren?

Hier schuilt het gevaar van het niet tijdig signaleren van hoogbegaafdheid. Jonge kinderen die meer waarnemen en nadenken dan hun leeftijdsgenootjes, kunnen zich erg ‘anders’ en eenzaam voelen. Zeker als de volwassenen in hun omgeving niet beseffen wat er allemaal in ze omgaat.

 

orthopedagoog leeuwardenWacht niet te lang!

Het is ontzettend belangrijk dat (hoog)begaafde kinderen al op jonge leeftijd op begrip uit hun omgeving kunnen rekenen. Als ze serieus worden genomen, zichzelf kunnen zijn en hun gedachten kunnen delen, is dat een enorm voordeel in hun verdere ontwikkeling.

Als je als leerkracht of ouder het gevoel hebt dat een kind wel eens (hoog)begaafd zou kunnen zijn, zorg dan voor duidelijkheid hierover en creëer een begripvolle omgeving waarin hij of zij gelukkig kan opgroeien en ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Als je daarbij wel wat hulp kunt gebruiken, neem dan contact op met onze orthopedagoog voor advies.

 

Let op: een onderzoek naar hoogbegaafdheid mag alleen door een orthopedagoog worden afgenomen.

Plan een hoogbegaafdheidsonderzoek of neem contact op