Werkwijze Onderzoek

Maatwerk

Op basis van de specifieke situatie en informatie brengen we de intelligentie en de samenhang met de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart in kaart. Dit doen we door de onderzoeken zo samen te stellen, dat deze zijn afgestemd op de situatie en persoonlijkheid van het kind. Alle facetten tijdens het proces waaronder, intake, onderzoek, rapportage en gespreksvoering worden uitgevoerd door dezelfde orthopedagoog. Deze heeft expertise op het gebied van hoogbegaafdheid en de samenhang tussen een hoge intelligentie en sociale emotionele problematiek. Het diagnostisch proces kan bestaan uit een onderzoek naar hoogbegaafdheid, persoonlijkheidsonderzoek en neuropsychologisch onderzoek. Waarbij onderzoeksrapportage en advisering/begeleiding vanzelfsprekend volgen.

 

 

Het Onderzoek

Het onderzoek start met een onderzoek naar de intelligentie. Hiervoor gebruiken wij de WISC III. Voor kinderen jonger dan 6 jaar wordt de SONR-R ingezet. Deze testen geven een zeer uitgebreid beeld van de capaciteiten van uw kind. Ten aanzien van de aanvullende persoonlijkheidsonderzoeken zijn er verschillende mogelijkheden. Op basis van deze resultaten en onze observatie ontvangt u een onderzoeksrapport met heldere conclusies en adviezen. [wpex more=”Lees meer” less=””]

 

Na ontvangst van uw inschrijving is de procedure als volgt:

 

1. De Intake

Als wij uw aanmelding hebben ontvangen nemen wij op werkdagen binnen 24 uur telefonisch contact met u op voor een intakegesprek. 

2. De Afspraak

U ontvangt van ons via e-mail een bevestiging van de testdatum en afspraken over de locatie. In deze mail vindt u ook een link naar de (ontwikkelings)vragenlijst. Zodra wij deze hebben ontvangen is de afspraak definitief.

3. Het Onderzoek

Op de dag van het onderzoek brengt u uw kind op het afgesproken tijdstip naar de onderzoekslocatie. Onderzoeken vinden plaats op de ochtend. Het is ook mogelijk dat de orthopedagoog naar het kind komt voor afname van het onderzoek in de thuissituatie. 

4. De Rapportage

Binnen 10 werkdagen ontvangt u van ons de schriftelijke rapportage van het onderzoek, scores van elke (sub)test, de observatie en een uitgebreide toelichting daarop. Ook is het mogelijk de school te voorzien van de rapportage. Dit kan alleen nadat u hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. [/one_half]

5. Het vervolg

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten volgt er een cyclus welke bestaat uit 1 of meerdere advies of begeleidingsgesprekken gesprekken.

 

Validiteit en Betrouwbaarheid

Alle onderzoeken worden afgenomen met gerenommeerde tests die door een geregistreerd en gespecialiseerd orthopedagoog wordt afgenomen. [/wpex]

test hoogbegaafd kind
werkwijze test