IQ scan

Het onderzoek bestaat uit de afname van een volledig intelligentieonderzoek. Binnen 10 werkdagen na het onderzoek krijgt u een rapport met een beschrijving van elke afgenomen (sub)test, de scores per (sub)test, en het perfomale, verbale en totale IQ.

Deze IQ scan is voldoende indien u enkel het IQ van uw zoon of dochter wilt weten. Bijvoorbeeld voor toelating tot een plusklas.

In het kort:
– Onderzoek en afname intelligentieonderzoek in 2,5 tot 3 uur;
– Scoren van de resultaten van het onderzoek;
– Schriftelijk rapport van het onderzoek per e-mail;
– Eventueel uit te breiden met een afrondend gesprek.

 

 

Naar het inschrijfformulier