Mogelijkheden

Het Onderzoekscentrum Hoogbegaafdheid doet onderzoek naar hoogbegaafdheid bij kinderen.

Het centrum is gespecialiseerd in het onderzoeken, analyseren en adviseren ten aanzien van hoogbegaafdheid en koppelen van de intelligentie en de persoonlijkheid bij kinderen en jongeren.

Kinderen Afnemen van specifiek intelligentieonderzoek, het vaststellen van de mate van begaafdheid en het maken van een koppeling met de persoonlijkheid bij kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar.

Het onderzoek en de analyse worden uitgevoerd door orthopedagogen met expertise op het gebied van hoogbegaafdheid, en is inclusief kwalitatief hoogwaardige rapportage van de onderzoeksresultaten Lees meer…

Ouders Advisering en begeleiding over meer- en hoogbegaafdheid bij kinderen in de leeftijd van 4-16 jaar.

 

 

 

 

Mag u er als ouder zelf voor kiezen uw kind te laten testen?

Mag u zelf bepalen of u uw kind laat testen? Ja! dat mag en kan tegenwoordig zonder verwijzing van school, of van de huisarts.

Wij hebben veel ouders aan de telefoon van wie het kind niet voor een testtraject via school in aanmerking komt. Soms worden daaruit helaas verkeerde conclusies getrokken:

Misvatting 1: school test niet, dus school negeert het probleem

Dit hoeft niet waar te zijn: waaarschijnlijk speelt de leerkracht van uw kind nu al in op de  moeilijkheden die uw kind ervaart. De vraag is echter wel of er rekening gehouden wordt met het juiste probleem op de juiste manier. Een test kan hier veel duidelijkheid geven en richting in brengen.

Misvatting 2: je kind wordt niet getest via school dus het heeft geen probleem

Ook dit hoeft niet waar te zijn: scholen hebben een beperkt budget voor testen beschikbaar dus het kan zijn dat uw kind (net) buiten de boot valt. Omdat er veel kinderen grotere problemen hebben dan uw kind bijvoorbeeld en de budgetten niet toereikend zijn.

U mag als ouder gelukkig uw kind ook altijd zelf laten testen. Gewoon, om toch boven water te krijgen waarom het niet helemaal lekker gaat en om met een positief gevoel de toekomst tegemoet te gaan. Belangrijk is daarbij dat degene die de testresultaten beoordeelt een geregistreerd orthopedagoog (NVO)  is. Dat geeft zekerheid over de kwaliteit van de testafname en de rapportage. Een orthopedagoog zal daarbij, meer dan een psycholoog, ook rekening houden met de wisselwerking tussen je kind en zijn leeromgeving (thuis, school, leerkracht, vriendjes).

Expertise

Binnen het Onderzoekscentrum voor Hoogbegaafdheid, is veel specifieke deskundigheid aanwezig. Er is sprake van een combinatie van zowel onderwijskundig als orthopedagogisch expertise. Advies en begeleiding is gefundeerd op een unieke combinatie van voorgaande specialismen.

Dus ja, U mag uw kind ‘zomaar’ laten testen. Samen met u onderzoeken we of het zin heeft om te testen, en aan welke adviezen u en de leerkracht behoefte hebben. Dus neem gerust contact met ons op!